MAŁGORZATA SICIŃSKA

DORADCA PODATKOWY - NR WPISU 09560
DO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
KANCELARIA PODATKOWA - ROK ZAŁOŻENIA 1994

EMKA BIURO RACHUNKOWE w Łodzi
DORADZTWO PODATKOWE
USŁUGI KSIĘGOWE

Współpraca

  • Współpraca z biurem rachunkowym powinna być obustronna i opierać się na wzajemnym zaufaniu. Ze swojej strony zapewniam klientom:

- Wiarygodność – dzięki członkostwu w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, które wymaga ode mnie posiadania specjalnych kwalifikacji i uprawnień.

- Pełną dyskrecję, do której zobowiązuje mnie ustawa o zachowaniu tajemnicy zawodowej.

- Bezpieczeństwo – dzięki posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

- Rzetelne wypełnianie obowiązków księgowo-doradczych w zgodzie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

- Staranne prowadzenie dokumentacji rachunkowej i analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

- Godne reprezentowanie klientów przed instytucjami podatkowymi.

  • Aby móc profesjonalnie i rzetelnie wypełniać czynności księgowo-doradcze, niezbędne jest współdziałanie ze strony klienta. Od swoich klientów oczekuję:

- Rzetelnego przekazywania wszelkich informacji związanych z finansami przedsiębiorstwa.

- Terminowego dostarczania wszystkich wymaganych do prowadzenia księgowości dokumentów, co pozwoli mi na czas wywiązać się z moich obowiązków, a klientowi w terminie rozliczyć się z organami podatkowymi i urzędami.

- Dostarczania poprawnie opisanej dokumentacji rachunkowej firmy.

- Konsultowania ze mną istotnych dla finansów przedsiębiorstwa decyzji i inwestycji.

- Wyznaczenia osoby do kontaktów z biurem.